BİLİMSEL PROGRAM
14:00-16:00 Olgularla Radyolojiden Kliniğe Çözümler
Oturum Başkanları:
Canan Akman (Online), Teyfik Turgut

14:00-14:30 - Pulmoner Emboli
Didem Görgün Hattatoğlu
14:30-15:00 - Akciğer Kanseri
Efsun Gonca Chousen (Online)
15:00-16:00 - İnterstisyel Patolojiler
Elif Yelda Niksarlıoğlu (Online)
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30-17:30 Açılış
Birsen Pınar Yıldız, Bülent Tutluoğlu
Afganistan’dan İnsan Manzaraları Ahmet Başustaoğlu
09:00-10:30 Nasıl Yapıyorum-1
Oturum Başkanları:
Günay Aydın, Bahaüddin Çolakoğlu

09:00:09:20 - Allerji Testleri
Semra Demir (Online)
09:20-09:40 - İmmünoterapi Uygulamaları
Nerin Bahçeciler
09:40-10:00 - Nasıl yapıyorum-güncel işlemler, Kriyobiyopsi
Efsun Gonca Chousen (Online)
10:00-10:20 - Torasik Ultrasonografi
Sevda Şener Cömert (Online)
10:20-10:30 - Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 Nasıl yapıyorum-2
Oturum Başkanları:
Turhan Ece, Bülent Tutluoğlu

11:00-11:20 - Bronkoskopi-EBUS
Sevda Şener Cömert (Online)
11:20-11:40 - Bronkoskopik Volüm Azaltıcı İşlemler
Turhan Ece
11:40-12:00 - Tartışma
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:30 Astra Zeneca - Astımda Tedavi Yaklaşımı
Konuşmacı: Birsen Pınar Yıldız,Kurtuluş Aksu (Online)
14:00-15:30 Astım Hastasının Yönetimi
Oturum Başkanları:
Kurtuluş Aksu (Online), Sibel Arınç

14:00-14:20 - Astımda Basamak 1-2
Füsun Şahin (Online)
14:20-14:40 - Astımda Basamak 3-4
Ferah Ece
14:40-15:00 - Astımda Basamak 5
Kurtuluş Aksu (Online)
15:00-15:30 - Tartışma
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 Güncel Konu- Olgularla Pulmoner Emboli Yönetimi
Oturum Başkanları:
Ersan Atahan, Elif Tanrıverdi (Online)
Konuşmacılar: Elif Tanrıverdi (Online), Hüsnü Baykal, Filiz Çimen (Online)
17:00-17:30 Plevral Girişimler-Plörokan ve Torakoskopi
Konuşmacı:
Akın Eraslan Balcı
17:30-18:00 Pnömotoraks Tedavi Yöntemleri
Konuşmacı:
Akın Eraslan Balcı
09:00-10:30 KOAH ve Astım Güncelleme Toplantısı
Oturum Başkanları:
Teyfik Turgut, Sevda Şener Cömert (Online)

09:00-09:30 - 2021 Astımda Güncellenenler
Füsun Yıldız
09:30-10:00 - 2021 KOAH'da Güncellenenler
Birsen Pınar Yıldız
10:00-10:30 - KOAH'da Az Bilinenler
Teyfik Turgut
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 Akciğer Kanserinde Gündem
Oturum Başkanı:
Günay Aydın

Akciğer Kanserinde Evreleme - Olgularla Yaklaşım
Sibel Arınç
11:30-12:30 WEB Toplantı: Bakteriyofaj Tedavisi- Antibiyotik Direncine Alternatif Yaklaşım
Oturum Başkanı:
Günay Aydın
Konuşmacı: Ahmet Başustaoğlu
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 Olgularla PAH Tanı ve Tedavisine Yaklaşım (Online Toplantı)
Oturum Başkanı:
Gülfer Okumuş (Online), Ersan Atahan
Konuşmacılar: Gülfer Okumuş (Online), Ersan Atahan
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Kolonizasyon mu? Etken mi?
Oturum Başkanı:
Murat Toprak
Konuşmacı: Ahmet Başustaoğlu
16:30-17:00 Pnömoni Tedavisine Rehberler Eşliğinde Güncel Bakış
Oturum Başkanı:
Ahmet Başustaoğlu
Konuşmacı: Seda Akalın Karaca
17:00-18:00 Sözlü Bildiri Sunumları
Oturum Başkanı:
Turhan Ece

17:00-17:10
S1 - Robotik Cerrahi Sonrası Görülen Pulmoner Komplikasyonlar

Bengü Şaylan (Online)

17:10-17:20
S2 - Sars-CoV-2 Enfeksiyonunda ABO ve RH Kan Grubu Dağılımının Değerlendirilmesi

Zühal Özer Şimşek

17:20-17:30
S3 - Covıd-19 Ve H1n1 Pnömonisi Nedeniyle Hastanede Yatan Hastaların Klinik Ve Biyokimyasal Parametrelerinin Karşılaştırılması

Didem Görgün Hattatoğlu

17:30-17:40
S4 - Covıd-19 Hastalarında D-Dimer Ve Nlr Kombinasyonu Prognostik İndeks Olarak Kullanılabilir mi?

Didem Görgün Hattatoğlu

17:40-17:45
P1 - Pulmoner Fibrozis Gelişen COVİD-19 Olgusunda Antifibrotik Tedavi Kullanımı

Berivan Karatekin

17:45-17:50
P2 - Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Bronkoskopik Akciğer Volüm Küçültme İşlemlerinin Etkinliği

Gökhan Altan

17:50-17:55
P3 - Malign Plevral Efüzyonlu Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Sağ Kalımında Nötrofil-Lenfosit Oranının (Nlo) Değeri

Melike Aloğlu (Online)
09:00-10:00 WEB Toplantı: Biyolojik Tedaviler ve Ağır Astımda Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Kurtuluş Aksu (Online), Bahaüddin Çolakoğlu

Ağır Astımda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Mesut Bayraktaroğlu
Biyolojik Ajanlar ve Astım- 2021 ve Sonrası
Arzu Didem Yalçın (Online)
10:00-10:30 Ara
10:30-11:00 WEB Toplantı: COVID-19 ve Aşılar
Selim Badur (Online)
11:00-11:30 Ara
11:30-12:00 Akılcı İlaç Oturumu
Cihan Aydın