KURULLAR

Yönetim Kurulu

BAŞKAN
Prof. Dr. Bülent TUTLUOĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Turhan ECE

GENEL SEKRETER
Prof. Dr. Birsen Pınar YILDIZ

SAYMAN
Prof. Dr. Serdar ERTURAN

ÜYE
Prof. Dr. Teyfik TURGUT

ÜYE
Prof. Dr. Bahattin ÇOLAKOĞLU

ÜYE
Prof. Dr. Günay AYDIN

ÜYE
Prof. Dr. Akın Eraslan BALCI

ÜYE
Prof. Dr. Nail YILMAZ

ÜYE
Prof. Dr. Selim BADUR

ÜYE
Doç. Dr. Mahir İĞDE

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı

Prof. Dr. Bahattin Çolakoğlu

Prof. Dr. Birsen Pınar Yıldız

Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu

Prof. Dr. Canan Akman

Prof. Dr. Günay Aydın Tosun

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Prof. Dr. Kamil Kaynak

Doç. Dr. Mahir İğde

Prof. Dr. Murat Toprak

Prof. Dr. Nail Yılmaz

Prof. Dr. Selim Badur

Prof. Dr. Teyfik Turgut

Prof. Dr. Turhan Ece